Kontaktirajte nas

 

 

ADRESA

Žitnička br. 10  11211 Borca-Beograd

tel/fax.  011-2722-758
kontakt osoba. Maki-Slobodan Jovanovski

mob.063-311-528
063-876-10-38

e-mail  maki.jal04@gmail.com

PIB 103625715
Mat.br.17590260

Zir.rn  330-4005512-10  Credit Agricol banka

Zir.rn 160-140552-79   Intesa banka